Rut- och rotavdrag

Du kan få skatteavdrag för hushållsnära tjänster (rut) samt för reparation, underhåll, om- och tillbyggnad (rot) av en bostad som du äger och bor i eller har som fritidsbostad.

Avdraget är 50% av arbetskostnaden och dras direkt på fakturan. För att vi ska kunna begära den andra halvan av kostnaden från Skatteverket måste vi ha ditt personnummer, vid rotavdrag även fastighetsbeteckningen. Material- och resekostnader ger inte rätt till rot- och rutavdrag.

Sammanlagt får du göra skatteavdrag för husarbeten (rut och rot) med högst 50 000 kronor per person och år. Det finns även några andra villkor som måste vara uppfyllda för att du ska kunna få avdraget.

Om vi har dragit av halva arbetskostnaden på din faktura men det sedan visar sig att Skatteverket inte medger avdraget, exempelvis eftersom du har överskridit maxbeloppet, förbehåller vi oss rätten att fakturera resterande belopp.

Du kan läsa mer om rut- och rotavdrag och gällande villkor samt se exempel på rut- och rotarbete på Skatteverkets webbplats.